Radijo mėgėjo etikos ir darbo eteryje kodeksas

Trečiasis leidimas (2010 06)


John Devoldere, ON4UN

Mark Demeuleneere, ON4WW

Bob Whelan, G3PJT - pataisymai

Simonas Kareiva, LY2EN - vertimas į lietuvių kalbą (2017-11-17)

Barbora Kačinskaitė, LY1KB - redakcija

Saulius Dreinius, LY1VP - pataisymai

Božena Kareivė

Rugilė Ramanauskaitė


PowerPoint versija

Šio dokumento PowerPoint versija lietuvių ir kitomis kalbomis yra pasiekiama internete adresu: ham-operating-ethics.orgopen in new window. PDF dokumentas išverstas į daugiau negu 25 kalbas.

Vertimas į kitas kalbas

Jei pageidaujate prisidėti verčiant šį dokumentą į kitą kalbą, prašome susisiekti su šio dokumento autoriais, jog nedarytumėte dvigubo darbo (galbūt kas nors jau pradėjo versti jį į Jūsų gimtąją kalbą).

Kopijavimo teisės

Jei kitaip nenurodyta, informacija pateikta šiame dokumente yra sukurta ir priklauso autoriams, John Devoldere ON4UN ir Mark Demeuleneere ON4WW (toliau - autoriams). Dokumentas yra šių autorių nuosavybė, apsaugotas autorinių teisų įstatymais.

Jei kitaip nenurodyta, suteikiama teisė peržiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti šį dokumentą šiomis sąlygomis:

  1. Ši informacija naudojama tik pažinimo, o ne komerciniais tikslais;
  2. Bet kuri šios informacijos ištrauka turi būti pažymėta autorystės žyma (© John Devoldere ON4UN ir Mark Demeuleneere ON4WW);
  3. Pateikiama informacija ar jos ištraukos nėra redaguotos ar pakeistos be raštiško autorių sutikimo.

Norint panaudoti šią informaciją bet kokiu, anksčiau nenurodytu tikslu, privaloma gauti raštišką autorių leidimą.