Tarptautinė fonetinė abėcėlė

RaidėŽodisTarimasLietuviškai
AAlphaal fahAntanas
BBravobra voBirutė
CCharlietchar liCentras
DDeltadel thaDanutė
EEchoek oEglė
FFoxtrotfox trottFeliksas
GGolfgolfGiedrius
HHotelho tellHenrikas
IIndiain di ahIrena
JJulietdjou li ettJonas
KKiloki loKęstutis
LLimali mahLeonas
MMikema ikMarytė
NNovemberno vemm berNijolė
OOscaross karOna
PPapapah pahPetras
QQuebeckwe bekKvebekas
RRomeoro me oRomas
SSierrasi er rahSaulius
TTangotang goTomas
UUniformyou ni formUršulė
VVictorvik torVytautas
WWhiskeyouiss kiVašingtonas
XX-rayekss reIksas
YYankeeyang kiYgrekas
ZZuluzou louZenonas